Logo Bevalwijzer
NL | EN
Logo bevalwijzer

Privacy Verklaring

Bevalwijzer, gevestigd op Westland 34, 1447 BB te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Manon de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Bevalwijzer.
Zij is te bereiken via: manon@bevalwijzer.nl
https://www.bevalwijzer.nl
Westland 34, 1447 BB Purmerend
+31631310343

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bevalwijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder is een overzicht te vinden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan: Hoeveelste zwangerschap, je uitgerekende datum en waar je onder controle bent.
 • Eventuele bijzonderheden ten aanzien van jouw en/of je baby’s gezondheid (intake formulier)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer na het voldoen van de betaling voor een cursus

Bevalwijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens over je zwangerschap (hoeveelste zwangerschap dit is en je uitgerekende datum).
 • Jouw zorgverlener tijdens deze zwangerschap
 • Eventuele medische bijzonderheden ten aanzien van deze of vorige zwangerschap(pen) en bevallingen middels een intake formulier
 • Via wie/wat je bij Bevalwijzer gekomen bent


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op basis van de grondslag ‘Overeenkomst’. Bevalwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bevestigen van je inschrijving
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Het toespitsen van informatie tijdens de cursus(sen) op jouw/jullie situatie


Geautomatiseerde besluitvorming
Bevalwijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bevalwijzer) tussen zit. Bevalwijzer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


Delen van persoonsgegevens met derden

 • Boekhoudprogramma MoneyBird
 • Hostingpartij
 • Betalingssysteem Mollie
 • Betalingssysteem Stripe
 • Woocommerce
 • MailChimp
 • Dropbox
 • Onedrive
 • Google Spreadsheets
 • Thinkific (online leeromgeving)
 • Mailprogramma
 • Bevalwijzer verloskundigen/trainers


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bevalwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bevalwijzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manon@bevalwijzer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bevalwijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google Analytics
Bevalwijzer houdt bij hoe websitebezoekers de website gebruiken door middel van Google Analytics. Voor meer informatie kun u het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Bevalwijzer website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bevalwijzer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bevalwijzer heeft hier geen invloed op.
Bevalwijzer heeft Google geen toestemming gegeven om de via Bevalwijzer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bevalwijzer neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, verlies en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bevalwijzer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bevalwijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Bevalwijzer website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst te ontvangen over de beveiliging van de door Bevalwijzer verzamelde gegevens, neem dan contact op met Bevalwijzer via manon@bevalwijzer.nlHttps://bevalwijzer.nl is een website van Bevalwijzer.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Bevalwijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ingevulde intake formulieren worden na het volgen van de cursus verwijderd. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de facturen vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.