Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING BEVALWIJZER

Bevalwijzer, gevestigd op het August Allebéplein 55, 1062 AB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bevalwijzer.nl

August Allebéplein 55

1062 AB Amsterdam

+31631310343

Manon de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Bevalwijzer. Zij is te bereiken via manon@bevalwijzer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bevalwijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld hoeveelste zwangerschap en waar je onder controle bent

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Eventuele bijzonderheden t.a.v. jouw en/of je baby’s gezondheid

Bevalwijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

    • Gegevens over je zwangerschap (hoeveelste, uitgerekende datum, eventuele bijzonderheden)
  • Jouw zorgverlener tijdens deze zwangerschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Op basis van de grondslag ‘Overeenkomst’.

Bevalwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het bevestigen van je inschrijving  

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het toespitsen van de informatie tijdens de cursussen op jouw situatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Bevalwijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bevalwijzer) tussen zit. Bevalwijzer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekhoudprogramma Moneybird

Hostingpartij TransIP

Dropbox

Mailprogramma

Assistente Bevalwijzer

Verloskundigen/trainers Bevalwijzer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bevalwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bevalwijzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manon@bevalwijzer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bevalwijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bevalwijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via manon@bevalwijzer.nl.

Bevalwijzer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bevalwijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bevalwijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de facturen vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.