fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Bevalwijzer.
1.2 De zwangerschapscursussen van Bevalwijzer zijn cursussen ter voorbereiding op de bevalling en/of de kraamperiode en de borstvoeding.
1.3 Onder Bevalwijzer trainer wordt verstaan de verloskundige die de cursus geeft.
1.4 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere zal gaan ondersteunen tijdens haar bevalling.

Artikel 2: De verschillende Bevalwijzer cursussen

2.1 Op www.bevalwijzer.nl staan de verschillende cursussen, de cursusdata en tijden.
2.2 De Complete Cursus wordt gevolgd door de zwangere en bestaat uit 6 sessies, de 4e is met de partner, de 6e sessie met de baby. De 6e sessie wordt rond 10 weken na de 5e sessie ingepland, overdag.
2.3 De Cursus-in-1 dag en de Opfriscursus worden gevolgd door de zwangere en haar partner of iemand die haar tijdens de bevalling ondersteund.
2.4 Per 23-09-2021 is ons online cursusaanbod gewijzigd en vernieuwd. Wanneer je vanaf die datum een online cursus hebt aangeschaft, behoud je tot 6 maanden na aanschaf van de cursus toegang tot de online leeromgeving. 

Artikel 3: Inschrijving

3.1 Eén inschrijving is voldoende voor één stel (zwangere en haar partner). Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website www.bevalwijzer.nl of per mail.
3.2 Bevalwijzer bevestigt deze inschrijving binnen enkele dagen per email. Daarnaast ontvang je binnen enkele dagen de aanvullende cursusinformatie.
3.3 Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Wanneer een groep vol zit, kan er niet meer geboekt worden. In dat geval kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden. Indien een andere (eerdere of latere) cursus passend is voor de cursist kan zij zich daarvoor inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste cursus keuze, krijgt de cursist hier bericht van.
3.4 Bevalwijzer werkt via een Franchiseformule.  Wanneer de cursist na inschrijving wilt switchen naar een andere cursus en die locatie onder een andere franchisenemer (ander rayon/locatie) valt, brengen wij daar 25 euro aan administratiekosten voor in rekening. Dit aangezien het reeds betaalde bedrag (minus de administratiekosten) gerestitueerd zal worden door het ene rayon en er een nieuwe factuur gegenereerd zal worden door het andere rayon. Er zal daarmee dus ook een nieuwe betaling moeten worden voldaan.

Artikel 4: Betaling

4.1  Na aanmelding en betaling via www.bevalwijzer.nl of www.bevalwijzer.thinkific.com ontvangt de cursist een inschrijfbevestiging.
4.2 Indien er geen sprake was van een online betaling, dient het cursusgeld uiterlijk binnen 10 dagen na de bevestiging van inschrijving op de rekening van Bevalwijzer bijgeschreven te zijn. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist. Per email wordt de cursist op de hoogte gesteld van de wijze van betalen.
4.3 Aanmelden verplicht tot betaling.
4.4 
Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met info@bevalwijzer.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
4.5 
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de (gehele of een deel van de) kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding varieert per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.
4.6 Wanneer er een bewijs van deelname en/of betaling nodig is voor de zorgverzekeraar, kan Bevalwijzer dit voor de cursist verzorgen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een bovengenoemd bewijs.

Artikel 5: Correspondentie

5.1 Correspondentie verloopt via email. Het is daarmee belangrijk dat de cursist Bevalwijzer tijdig per e-mail op de hoogte stelt wanneer het correspondentieadres gewijzigd is.
5.2 Wanneer een cursist een sessie van de Complete Cursus niet op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen zal dit per e-mail gemeld worden. De cursist kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden. Zij ontvangt in dat geval wel een pdf bestand met de hand-out van de sessie. Indien gewenst kan hier nadien middels een (video)call contact over zijn. Eventueel is het mogelijk om na de volgende sessie extra tijd met de Bevalwijzer trainer in te plannen om vragen te beantwoorden.
5.3 De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.
5.4 Wanneer de cursist niet fysiek aanwezig kan zijn, door zwangerschapsklachten, ziekte of klachten gerelateerd aan COVID19, kan de les digitaal gevolgd worden middels de online leeromgeving.

Artikel 6: Annuleren/switchen door de cursist

6.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.
6.2 
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld gerestitueerd, minus 25 euro administratiekosten. Indien annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld gerestitueerd, minus 25 euro administratiekosten. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
6.3 We gaan hierbij uit van de officiële boekingsdatum en locatie van de cursus. Verschuivingen naar een latere cursusdatum worden dus niet meegenomen in deze berekening. Verschuivingen naar een eerdere cursusdatum wel.
6.4 Switchen naar een latere cursus is enkel mogelijk wanneer het vrijgekomen plekje opgevuld kan worden. Aangezien wij volgens een Franchiseformule werken is switchen naar een andere Bevalwijzer cursus locatie enkel in overleg mogelijk en wordt het als een afmelding van locatie A gezien en een nieuwe inschrijving voor locatie B. Hierin houden we de algemene voorwaarden omtrent een afmelding van locatie A aan (zie 6.2).
6.5 
Volledige restitutie van het betaalde cursusbedrag (minus administratiekosten van €25) kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • Indien de cursist prematuur (voor de 37 weken zwangerschap) bevalt vóór de start van de (eerste) cursusdag. Het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is hierbij verplicht.
  • Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om de cursus via de online leeromgeving te volgen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is hierbij verplicht).
  • Wanneer een andere cursist de weggevallen plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).
Artikel 7: Annulering door Bevalwijzer

7.1 Bevalwijzer behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen en bij situaties van overmacht (alle van buitenkomende oorzaken waar Bevalwijzer geen invloed op heeft waaronder: overstroming, aardbeving, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, virusuitbraak, ziektes, epidemieën, pandemieën of quarantaines). De mogelijkheid zal worden geboden om bij een andere cursus aan te sluiten of de Online cursus te volgen met een aanvullende videocall.
7.2 In geval van overmacht zal de cursus omgezet worden naar online.
7.3 In geval van ziekte van een Bevalwijzer trainer, zal er in eerste instantie geprobeerd worden de cursus te verzetten naar een andere dag. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de cursus omgezet worden naar online.
7.4 Wanneer er geen alternatief geboden kan worden zal het cursusbedrag gerestitueerd worden of in depot worden gehouden voor een volgende/andere cursus.
7.5 Indien er sprake is van onvoldoende aanmeldingen (<5 aanmeldingen), zal dit uiterlijk 5 dagen van te voren worden gemeld.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

8.1 Bevalwijzer zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.
8.2 Het Bevalwijzer cursus- en nastuur materiaal is vertrouwelijk. Aan het doorsturen van dit materiaal zitten dan ook consequenties verbonden. Daarom vertrouwt Bevalwijzer erop dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 De fysiek geplande bevalwijzer cursussen en sessies vallen onder evenementen en daarmee vervalt het herroepingsrecht.
9.2 De online cursussen worden geleverd binnen de 14 dagen bedenktijd. Daarmee wordt automatisch afgezien van het herroepingsrecht.

Artikel 10: Klachten

10.1 De cursist kan een klacht per e-mail indienen via info@bevalwijzer.nl
10.2 Een klacht wordt binnen 14 dagen behandeld.

Artikel 11: COVID19

11.1 Bevalwijzer volgt nauwgezet de richtlijnen van de overheid
11.2 Mocht het, vanwege COVID19 maatregelen, niet mogelijk zijn om de cursus fysiek te laten plaatsvinden, dan zal de Cursus in 1 dag omgezet worden naar de online leeromgeving en zal er daarnaast een live online videocall plaatsvinden met gehele groep. Een tweede mogelijkheid is om de cursus live online te volgen indien deze gepland staan of te switchen naar een latere cursus mits daar nog voldoende plek is. In geval van de Complete Cursus zullen de sessies live online via zoom gegeven worden.
11.3 Indien de Cursus in 1 dag omgezet wordt naar de online leeromgeving, ontvangt de cursist tevens ook toegang tot onze Bevalwijzer Online Baby Basics welke volledig in eigen tijd te volgen is. Voor de Complete Cursus geldt dat de cursist, naast de live online sessies, kosteloos toegang krijgt tot de online combinatiecursus.
11.4 In geval van de online leeromgeving, behoud de cursist tot 2 weken ná haar uitgerekende datum toegang tot deze omgeving.
11.5 Wanneer de cursus niet fysiek door kan gaan door de richtlijnen van het RIVM, heeft Bevalwijzer hier geen inspraak in en is het overmacht voor Bevalwijzer. Bevalwijzer hoeft het cursusbedrag daarmee dus niet te restitueren aan de cursist.
11.6  Wanneer de cursist vanwege de COVID19 maatregelen niet in staat is om de cursus fysiek te volgen, zal de cursus via de online omgeving thuis gevolgd kunnen worden. In geval van een sessie van de Complete Cursus is het tevens mogelijk (indien dit de voorkeur heeft voor de cursist) de sessie via zoom bij te wonen. Er zal een handout sessie toegestuurd worden aan de cursist en er wordt een mogelijkheid geboden om contact te hebben via een (video)call. Indien er nog extra contact nodig is, zal dit in overleg met de desbetreffende trainer afgesproken worden op initiatief van de cursist.
11.7 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten thuis te blijven bij (milde) klachten passende bij COVID19 (verkoudheid, niezen, keelpijn, smaak- en/of reukverlies, hoesten, koorts, diarree, braken).
11.8 Bevalwijzer verzoekt de cursist thuis te blijven indien zij recent in een hoog risicogebied zijn geweest of op vakantie en de 14 dagen quarantaine nog niet verstreken zijn.
11.9 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten thuis te blijven indien zij een huishouden delen met iemand die zorgt voor een COVID19 patiënt of iemand die zelf positief getest is.
11.10 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten thuis te blijven zij nog wacht(en) op een testuitslag.
11.11 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten thuis te blijven na contact met een bewezen COVID19  positief persoon in afwachting van een testuitslag 5 dagen na dit contact.
11.12 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten bij binnenkomst de handen minimaal 20 seconden met water en zeep te wassen.
11.13 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten 1,5 meter afstand te houden van andere cursisten en de Bevalwijzer trainer.
11.14 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten te niezen of hoesten in de ellenbogen.
11.15 Bevalwijzer verzoekt haar cursisten geen handen te geven aan andere cursisten en Bevalwijzer trainer(s).
11.16 Voor alle Bevalwijzer trainers gelden dezelfde voorwaarden als bovengenoemd.
11.17 Bevalwijzer zal zorg dragen voor goede reiniging van de cursusruimte. Daarnaast zal Bevalwijzer ervoor zorgen dat er gelucht is voor de start van de cursus. Tijdens de cursussen zal Bevalwijzer ramen zo veel als mogelijk is open te houden.
11.18 Bevalwijzer zal de cursuslocatie zo inrichten dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de andere cursisten. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Deelname aan de cursussen van Bevalwijzer is op eigen risico. Bevalwijzer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de Cursus.
12.2 Bevalwijzer draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.

Een Bevalwijzer cursus of sessie cadeau doen

Hoe leuk is het om je lieve zwangere vriendin/collega/dochter een sessie cadeau te geven? Een speciaal en vooral heel nuttig cadeau.

Ook voor cadeaubonnen ben je bij ons aan het juiste adres! Het kan een bon zijn voor een cursus of een sessie, maar ook een bijdrage aan een cursus of sessie. Stuur ons een mailtje en wij maken er een leuk pakketje van!
 

Amsterdam - Haarlem - Heemskerk
Leiden - 't Gooi

Fotografie en modellen
Larissa Hoogland en Jeffrey Verweij
Lisa Joy Kruis