Een bericht vanuit ons hart
– de stem van de verloskundige

Lieve zwangeren, lieve geboortewerkers,

De laatste tijd zien wij veel verhalen voorbijkomen. Verhalen over de regie van je bevalling in eigen handen nemen. Geboorte verhalen waarbij de handen van een verloskundige weggeslagen worden. Verhalen met veel negativiteit rondom medische interventies.

En nee, dit is geen post om daartegen in de weerstand te schieten. Om negatieve of juist lovende reacties te krijgen. Dit is een post vanuit ons hart, een post ter bewustwording. Waarom? Wij missen de balans. De balans in de medische interventies die echt nodig bleken te zijn en daarnaast het vertrouwen in de zorgverlener. Waar is dat vertrouwen gebleven? Waar is dat vertrouwen geschaad? Waarom?

Als verloskundigen worden wij opgeleid vanuit de fysiologie. We zien een zwangerschap, geboorte en kraamtijd als een natuurlijk proces. Een proces waar een lijf toe in staat is, een proces waarin wij een ondersteunende rol kunnen vervullen. Een rol waarin wij de fysiologie bewaken en controles uitvoeren om (dreigende) pathologie te herkennen en hierop te handelen. Leven wij als verloskundigen dan vanuit angst? Angst voor pathologie? Nee, zeker niet. We hebben vertrouwen. Vertrouwen in jou, vertrouwen in je geboortepartner, je baby, in het team en in onszelf. Wij zijn opgeleid om te handelen bij medische (acute) situaties, situaties die gelukkig maar weinig voorkomen. 

Maar waar is dat vertrouwen in jouw kundig opgeleide vroedvrouw dan gebleven? Dé persoon waarbij het juist zo belangrijk is dat er een vertrouwensband is. De persoon die ook het beste met jullie voor heeft. Want het enige wat jouw verloskundige wil is een gezonde moeder, een gezonde partner, een gezonde baby en een positieve geboorte ervaring voor jullie allemaal. 

Jouw zorgverlener zal het proces op zo’n manier, en in balans, blijven bewaken zodat de fysiologie bewaakt wordt en er tijdig gehandeld kan worden bij (dreigende) pathologie. Zij zal haar medische skills inzetten wanneer dat nodig lijkt te zijn. 

En natuurlijk beseffen wij ons dat communicatie en informed consent rondom de gehele zorg op nummer 1 staat. Communicatie rondom jouw of jullie wensen, communicatie rondom medische situaties, beleid, medisch handelen en steun. Bevallen vanuit vertrouwen, realistische verwachtingen en wijsheid is hierin naar onze mening key.  

En natuurlijk kijken ook wij naar de cijfers. Cijfers waarin overdrachten en medisch handelen ingezet zijn. Cijfers die hoog zijn, blijven of oplopen. Het is goed om hier als zorgverleners kritisch naar te kijken, want wat en hoe kunnen we verbeteren? Maar cijfers, verhalen en casuïstiek bekijken wij vanaf een afstand. 

Wij zijn niet zelf bij al deze casuïstiek aanwezig geweest, wij weten niet hoe die specifieke situatie er op dat moment uit zag. Wat voor onderbuikgevoel de zorgverlener had, wat zij zag, dacht en hoorde vanuit haar kundigheid. Dus kunnen wij vanaf deze afstand eigenlijk wel een oordeel geven over een situatie? Ja, soms wel, maar zeker niet altijd. Ook omdat we er nooit achter zullen komen wat de uitkomsten van de situatie zouden zijn wanneer het medisch handelen niet of juist wel ingezet zou zijn. Dat is en blijft koffiedikkijken.

Wij hebben als verloskundigen al veel vrouwen begeleid vanuit vertrouwen. Een vrouw die vanuit kracht, vertrouwen en intuïtie haar kind op de wereld zet. En hoe fijn is het als je dan een zorgverlener naast je hebt staan die je ondersteunt, die je begeleid. Een zorgverlener die jij vertrouwt. Zodat ook, wanneer medische interventies nodig lijken te zijn tijdens je bevalling, je kunt vertrouwen op haar kundigheid. Je los kunt laten en kunt vertrouwen op het proces.

Het is daarom belangrijk dat je een zorgverlener kiest die bij jou past. Een zorgverlener of een team die je tijdens je zwangerschap leert kennen, waar je een vertrouwensband mee opbouwt. Een zorgverlener waarmee je open en eerlijk je geboortewensen door kunt nemen. Dit zodat ook jouw zorgverlener door kan vragen, uitleg kan geven en jullie samen tot een mooi, volledig en een op vertrouwen gebaseerd ‘plan’ kunnen komen. Een plan waarin zij naast je kan gaan staan in plaats van tegenover je. Een plan waarin ze jullie kan begeleiden en het proces en jullie conditie kan blijven bewaken. Probeer je geboortewensen daarom te schrijven vanuit vertrouwen in plaats vanuit wantrouw. Vanuit positiviteit, want wat zou je willen tijdens je bevalling? Waarin wil je graag begeleid worden en wat heb je nodig van jouw geboorteteam?

Wat wij de laatste tijd namelijk veel zien, zijn uitgebreide bevalplannen. Meerdere A4’s met daarop de wensen rondom de bevalling. En wanneer we kritisch naar deze wensen kijken, dan zien we steeds vaker terugkomen: “Ik wil geen knip, ik wil niet dat er cortonen geluisterd worden tijdens de bevalling, ik wil niet…” 

Maar waar is daarin het vertrouwen in jouw zorgverlener? Ook wij zetten liever geen knip. Ook wij zoeken balans in rust, ontspanning en controles. We laten je zoveel mogelijk in jouw geboortebubbel, want ontspanning is toch echt de sleutel van heel de bevalling. 

Want waarom luisteren we bijvoorbeeld naar de hartslag van je kindje? Nou, omdat de hartslag van jouw kindje een goede graadmeter is van hoe hij of zij zich voelt. Een geboorte is namelijk een grote fysieke (en mentale) inspanning voor jou, maar ook voor je baby. 

We luisteren naar de hartslag om de fysiologie te bewaken en gelukkig horen we in de meeste gevallen een hartslag zo ergens tussen de 110-160 BPM. Een kindje dat zich goed voelt. 

Maar we zeiden al, we bewaken de fysiologie en doen controles om (dreigende) pathologie te herkennen. Want wat als we bijvoorbeeld tijdens de persfase merken dat de hartslag van je kindje na de wee zo rond de 90 BPM zit? Schieten wij dan direct in paniek? Zetten we dan direct een knip? Nee. Dit kan echt nog steeds onderdeel zijn van de fysiologie. Het kan zijn dat de verloskundige je dan bijvoorbeeld vraagt om even op je linkerzij te gaan liggen, goed door te ademen en de volgende wee niet mee te persen, maar om bijvoorbeeld even (samen met haar) te blijven zuchten. Hierdoor krijgt je kindje even de tijd en ruimte om ‘op adem’ te komen en herstelt de hartslag vaak weer. 

Wat als je deze controles van de hartslag niet laat doen? Ja, dan wordt er gelukkig meestal gewoon een blakende baby geboren. Een baby met een goede start. Maar wat als dat niet zo is? En nee, wij vertellen dit absoluut niet om jullie bang te maken. We vertellen dit ter bewustwording. Dan hebben we de pathologie die ontstaan is niet kunnen voorkomen met bijvoorbeeld een zijligging en even zuchten in plaats van persen. Dan hebben we op dat moment een kindje met een slechte start die ondersteuning nodig heeft. En natuurlijk zijn we daarvoor opgeleid en kunnen wij handelen, maar we willen dit handelen het liefst zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Voor jou, voor je baby en voor onszelf. 

Denk dus goed na over je wensen. Je mag hierin je eigen keuzes maken, je eigen grenzen aangeven en wij respecteren jouw wensen. Het is echter goed om na te gaan waarom bepaalde controles uitgevoerd worden en hoe we met deze controles de fysiologie kunnen blijven bewaken. En dat laatste is iets wat de laatste tijd nog wel eens overgeslagen wordt. 

Hierin speelt ook voorbereiding een grote rol. Voorbereiding voor het krijgen van vertrouwen in jezelf, het proces en in jouw geboorteteam. Want wanneer je betrouwbare informatie tot je neemt, zorgt dit ervoor dat je een realistisch beeld hebt van het gehele proces. Voorbereiding waardoor jij vanuit wijsheid en met vertrouwen kunt bevallen.

Dus lieve zwangeren: Heb ook echt vertrouwen in je zorgverlener. Wij zijn er om jullie conditie in de gaten te houden, jullie te begeleiden en adviseren waar nodig. We hebben echt het beste met jullie voor en we staan niet tegenover je. – Wij staan naast je!

Probeer hieruit mee te nemen dat het vaak helpt om je geboortewensen vanuit vertrouwen te schrijven. Vertrouwen in jezelf, je baby, het proces én in je zorgverlener. Is dat laatste er niet? Ga dan op zoek naar een andere zorgverlener, want vertrouwen is key. Maak eventuele onzekerheden en angsten bespreekbaar met je verloskundige en bereid je goed voor op het gehele proces. Lees je in, volg een cursus en zorg voor realistische verwachtingen en betrouwbare informatie.

En voor alle geboortewerkers en ondernemers rondom de geboortezorg: probeer te onthouden dat zwangeren geen filter hebben. Het is goed om informatie te delen, maar soms missen wij de nuance en de balans. Ook hierdoor zijn er zwangeren die angstig worden, angstig voor wat hun eigen zorgverlener gaat doen. Laatst zei een zwangere tegen ons; maar hoe moet dat dan allemaal? Ik moet zoveel doen? Ik moet bevallen, ontspannen, de regie in eigen handen nemen, zorgen dat mijn wensen en grenzen bewaakt worden, ik moet, ik moet… 

En nogmaals: dit is geen post om tegen allerlei berichten in de weerstand te schieten, om een discussie op te starten. Het enige wat wij hopen is dat wij hiermee een stukje bewustwording creëren. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat zwangeren zich veilig voelen bij ons. 

En nee, dat betekent niet dat wij achter ieder gemaakt beleid staan. Dat zegt alleen maar dat wij, vanuit ons hart, onze stem willen laten horen en zwangeren willen meegeven dat we het beste met hun voorhebben. Dat is onze boodschap. 

Blogpostfoto: Naomi Vonk fotografie

een bericht vanuit ons hart